Orginal Agram tools¬ģ inverter od 350A sa puno dodatne opreme

‚ā¨79,99
Porez je ukljuńćen. PoŇ°tarina se obrańćunava prilikom zavrŇ°etka kupnje.
BESPLATNI POVRATI
PODR҆KA 24/7
PLAńÜENJE POUZEńÜEM
Opis proizvoda

U¬†inverterskom¬†zavarivańću¬†frekvencija 50/60 Hz pretvara se u frekvenciju iznad 100KHz pomońáu MOSFET-a, a zatim se generira jaka istosmjerna struja smanjenjem napona za stvaranje luka. Zahvaljujuńái upotrebi pretvarańća,¬†velińćina ureńĎaja je znańćajno smanjena, a¬†uńćinkovitost mu je poveńáana za 30%.¬†

Stabilnost,¬†pouzdanost,¬†mala teŇĺina,¬†uŇ°teda energije¬†i¬†nedostatak elektromagnetske buke¬†znańćajke su ovog zavarivańća.¬†

Aparati za varenje¬† su inverter¬†-¬†prednost kod ovakvih aparate je u lakońái varenja i lakońái samog proizvoda¬†¬†
Laki za upotrebu¬†i varovi sa kreńáu lakońáom. ¬†¬†¬†

Aparati imaju¬†diodno¬†varenje i svoje hlańĎenje¬†-¬†¬†pa tako ne dolazi do prijevremenog¬†pregrijavanja i gaŇ°enja aparata. ¬†¬†¬†

Snaga na aparatima je prava -¬†moŇĺe oscilirati do 10% zavisno od napona.¬†

Ukljuńćite ureńĎaj na prekidańću i¬†prilagodite struju zavarivanja ruńćnim kotańćińáem.¬†

‚ě°TeŇĺina: 1950g¬†¬†

‚ě°Dimenzije: 20x12x8cm¬†¬†

‚ě°Snaga: 2400W¬†
‚ě°Nazivna¬†struja¬†zavarivanja:¬†10-350A¬†
‚ě°Ulazni¬†kabal: 3x1,5mm2¬†
‚ě°Izlazni¬†kabal:¬†10mm2¬†
‚ě°Podna¬†Ňĺica: 10mm2¬†
‚ě°Napon: 24V¬†
SadrŇĺaj:
  • Transformator za zavarivanje¬†
  • Radni kabel s drŇĺańćem elektrode¬†
  • Kabel za uzemljenje¬†
  • Korisnińćki priruńćnik¬†
  • Sigurnosne upute¬†
  • Maska
  • Rukavice
  • Metar
  • Naońćale¬†

Svaki aparat dolazi sa kompletnom opremom- kablovi, ńćetkice za ńćiŇ°ńáenje,obińćna maska i drugo.